Lyže z najširčím pásmom použiteľnosti, lyže ľahko točivé v malej i strednej rýchlosti.
( dĺžka lyží 150 cm - 190 cm, rádius 16 - 24 m, lyže s doskami, alebo podložkami hrúbka 10 mm )

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL004/2007
BLIZZARD CROSS
BLIZZARD 310
163 cm
14 m
95%
Cena:

9000,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL005/2007
ATOMIC IZOR
ATOMIC CENTRO 310
168 cm
16 m
95%
Cena:

7500,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL006/2007
ATOMIC IZOR
ATOMIC CENTRO 310
159 cm
15 m
95%
Cena:

7500,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL007/2007
ATOMIC IZOR
ATOMIC IZOR 310
150 cm
14 m
95%
Cena:

7500,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL001/2006
ATOMIC BALANZE
ATOMIC CENTRO 310
150 cm
14 m
95%
Cena:

7000,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL002/2006
ATOMIC BALANZE
ATOMIC CENTRO 310
160 cm
15 m
95%
Cena:

7000,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL016/2006
ATOMIC BALANZE
ATOMIC CENTRO 310
141 cm
13 m
95%
Cena:

7000,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Objedn.č.
Názov, značka
Viazanie
Dĺžka
Rádius
Opotrebenie (100% = nová )
AL038/2005
KNEISL ERGO
MARKER+podložka
178 cm
18 m
100%
Cena:

7000,-Sk
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////